DOBRO DOŠLI

Poštovani prijatelji, dragi gosti!

Mnogi gradovi u marketinškom smislu stvaraju svoje kulturne i turističke politike tako što kreiraju mit o sebi. Ulcinju to zaista nije potrebno.

Jer, Ulcinj je najinteresantniji i najromantičniji grad na istočnoj obali Jadrana.......

                                                                                                                                         pročitajte više

:

:

:

:
/
:

Dobro došli u Ulcinj