Turizmi shëndetësor

Ulqini  me faktorë natyral të jashtëzakonshëm, det të pastër dhe të kthjellët, plazhe me rërë mjekuese, ujë mineral- sulfurik, baltë mjekuese, klimë bregdetare është vendsherim ideal natyror me cilësi të larta dhe e njohur në botë. 
Prof. Not(Noht), drejtor i institutit për sëmundje tropikale në Gjermani-Hamburg, me rast vizite në Ulqin me 1925 thotë “në jetë nuk kam parë qiell me aq shumë yje sikur që ka Ulqini” . Vlerat e këtij qielli janë  të mëdha dhe të llojllojshme për organizëm të njeriut, ndërsa prof. dr. Lëmo(Lemonch)kryetar i ligës europiane për reumatizëm, me rast vizite  në Ulqin me 1964, thotë  “Ulqini në kuptimin terapeutik ka një të ardhme të mirë,,.

Shkencëtari i njohur botëror Mihajllo Pupin, në qershor të vitit 1919 përmes të deleguarit të tij nga ministria e punëve të brendshme të mbretërisë së Malit të Zi , kërkoi leje për hapjen e sanatoriumit, për qëndrimin dhe shërimin e sëmundjeve të caktuara. Këto janë arsyet që me 1992 me dekret te mbretërisë jugosllave, Ulqini të shpallet ,,vendshërim klimatik dhe banjë”.  Përparësitë e kësaj klime janë faktor përcaktues të jetës dhe qëndrimit  në këtë qytet, temperatura e ujit mundëson kohën optimale për larje në det plot 6 muaj, nga muaji maj deri në tetor.Uji ka një kthjellësi dhe dukshmëri, deri në  38m, ndërsa në afërsi  të Ulqinit është matur dukshmëria më e madhe e ujit në detin Adriatik -56m. Faktori i dytë shërues është rëra e plazheve, e cila është shumë e pastër, e imët, nuk është e përzier me dhe, materie organike etj. Meqenëse Ulqini ka një ambient të pandotur , pa asnjë     pajisje industrial etj.

Sipas përbërjes kimike, rëra e Ulqinit ka rreth 30 përbërës të cilët biologjikisht janë shumë aktiv, përmban pak radioaktivitet, që e bën shumë të përshtatshëm për përdorim, në shërbimet mjekësore, sidomos tek sëmundja e gjymtyrëve dhe kurrizit, reumatizëmit,  diskopati, ishijasit, si dhe për gjendjen pas lëndimeve të këtyre organeve. Uji sulfurik i cili buron afër detit në “Plazhin e Grave” ka cilësi “të çuditshme mjekuese”. Thuhet se ky uj ndikon shumë, sidomos në sterilitet. Është shumë e pasur me përbërje minerale. 

 


Balta minerale (peloid) shtrihet rreth baseneve të Kripores së Ulqinit 2 km larg detit. Studimet shkencore të këtij lloçi-balte vërtetojmë se, sipas cilësive  shëruese, është më kualitativ deri më sot, i gjetur dhe i hulumtuar në Adriatik.

Kripa e detit e papërpunuar, e marr nga basenet e kripores së Ulqinit  “det i koncentruar,” të cilës me shtimin e ujit të thjeshtë edhe në kushtet shtëpiake krijohen të gjitha mundësitë për shërim, të cilat i ofron uji i detit e veçmas është  efikas për shërimin e reumanizmit dhe sëmundjeve të gjymtyrëve.
Të gjithë këta faktorë mund t’i zëvendësojnë ilaçet, e në disa raste me ta arrihet edhe rezultate të mira. Këto faktorë natyral rallë ku mund të gjenden të koncentruar në një vend, në këtë masë si këtu.  

 

Panairi në Varshavë

Me 24 nentor në Varshavë është bërë hapja e një ndër panaireve turistike më të rëndësishme në Poloni.

Panairi ka rreth 500 ekspozues nga 60 vende të ndryshme dhe do të zgjasë deri me 26 nentor. Ndër ekspozuesit vendin e vet e ka edhe Mali i ZI. 

A e dini se

MIGUEL de SERVANTES

I zapisi i narodno predanje se slažu da je slavni španski pisac Miguel de Servantes u svojoj mladosti bio rob ulcinjskih gusara. Štovise, i njegovo znamenito djelo “Don Kihot’, dovodi se u vezu sa zatočeništvom u Ulcinju.

Neki istraživači su u Dulčineji od Toboza, glavnoj junakinji romana, prepoznali Ulcinjanku. 

Mos humbisni

Plazhi i madh

Pothuaj se nuk ka mysafir i cili ka kaluar pushimet verore në Ulqin , e që nuk ka vizituar plazhin e Madh të Ulqinit, kështu që, nëse vendosni që pushimin tuaj ta kaloni në plazhin e Madh me siguri se do të befasoheni nga gjatësia e plazhit ranor.